@

FOLKLIG SAMMANKOMST MOT OLAGLIGA FÖRBUD & RESTRIKTIONER


RESPEKTERA VÅRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, GRUNDLAGEN & SMITTSKYDDSLAGEN

Det är allvar nu.

Regeringen har föreslagit förbud som inskränker våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

"Saknar motstycke i modern tid" sa Stefan Löfven själv om regeringens egna förslag om de nya förbuden & restriktionerna.

Han har rätt, dessa drakoniska förbud saknar verkligen motstycke i Sveriges moderna historia, till den grad att de är farliga för rättssamhället, destruktiva för folkhälsan och ett direkt inskränkande av våra mest fundamentala rättigheter.

Vi är inte regeringens boskap.

Vi är fristående värdiga människor och det är vår fundamentala rätt att bli behandlade så.


FOLKETS SAMMANKOMST KRÄVER ATT REGERINGEN & STATSMINISTERN;
 1. Stoppa den nya pandemilagen som regeringen planerar.
 2. Följa Sveriges grundlag (Regeringsformen), smittskyddslagen och respektera folkets mänskliga rättigheter. Konsekvenserna av smittskyddsåtgärder får enligt lag INTE vara värre än vad smittan kan orsaka för människors hälsa.
 3. Fokusera samtliga smittskyddsåtgärder mot riskgrupper och äldre. Ge stödet där det behövs. Att sätta alla våra resurser på att stänga ner hela samhället inklusive alla friska människor gör att vi sedan inte har de resurser som behövs att ge den kvalitativa stöd och trygghet som riskgrupper och äldre förtjänar och behöver.
 4. Låta friska människor röra sig fritt och övriga samhället fungera som vanligt. Respekterar folkets grundläggande fri- och rättigheter.
 5. Låt arbetare få arbeta, näringsidkare idka näring och kulturlivet skapa kultur!
 6. Respektera vetenskapen och låt den vetenskapligt baserade strategin leda vägen för hur vi tacklar en pandemi.
 7. Utvärdera PCR testet som ligger till grund för den påstått ökade smittspridningen. Ta itu med falska positiv. Om man exempelvis testar hela svenska befolkningen med graviditetstest så skulle 1-10% av svenska män visa sig vara gravida p.g.a. falska positiv.

Det får vara nog med dessa ovetenskapliga hysteriska galenskaper.

Med anledning av detta anordnas landsomfattande folklig sammankomst varje lördag kl 12.00-13.00 till alla olagliga förbuden slopas.

Skicka gärna in tid och plats för sammankomsten i er stad så lägger vi upp det här.


DATUM & TID: Lördag 9/1 kl 12.00-13.00

VART: Information kommer snart

TAG MED: Värmeljus, gravlyktor, trumma eller liten gryta/kokärl med träslev och flöjt om du har och kan spela.

VAD SKA VI GÖRA: Vi kommer vandra, banka i takt med våra trummor/grytor & träslevar, och uppmärksamma allmänheten om den nya pandemilagen som inskränker både grundlagen och smittskyddslagen, och våra 7 krav på regeringen.

OBS! Vi ber vänligt men bestämt att alla som har symptom eller känner sig dåliga att inte komma dit.

OBS! DETTA ÄR EN 100 % FREDLIG SAMMANKOMST. INGA VÅLDSMAKARE OCH INGET VÅLD I NÅGRA SOM HELST FORMER ÄR VÄLKOMMET. VI SKA SAMARBETA MED POLISEN FREDLIGT SAMTIDIGT SOM VI STÅR UPP FÖR VÅRA OCH DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Vi möts på Gustaf Adolfs torg här i Göteborg varje onsdag 19.00-20.00 tills galenskaperna slutat.

Vi kommer att samlas varje Lördag 13-14 på Gustav Adolfs torg. Ta med egna plakat, ev långkalingar på och dina vänner. Kom ihåg att det är en fredlig sammankomst. Väl mött!

Välkommen att organisera oss, planera och diskutera för vår 

FRIHET 

DEMOKRATI

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

 

I nuläget känns inte demos som ett alternativ innan vi kommit på hur vi ska genomföra dem så vi ska föröska hitta andra vägar. 

Vi tänker att vi ses varannan onsdag kl 18.00 (plats meddelas i om anmälan). Fika kommer finnas. 

OBS! Anmäl dig och ange ev allergi till 

tinaljungberg@protonmail.com

eller på annan kontaktväg om du har. 

 

Välkommen och väl mött! 

 

Hej Underbara Vänner !!!

På LÖRDAG kl 12- ca 13 står VI på STORTORGET (Närmast Nikolaikyrkan) i ÖREBRO igen och har Manifestation för Våran FRIHET, och rätten att röra oss var VI vill och när VI vill. Gör gärna fina tydliga plakat med härliga Budskap, och ta även med trummor och vackert klingande instrument. VI försöker att Fokusera mycket på Frihets och Kärlekssånger och korta tal där i mellan. VI tjänar ingenting på att bli bortkörda eller gripna, eller att skrämma bort de vi vill ska lyssna, utan vi låter våra Medmänniskor komma till oss, då når VI UT mycket bättre. Då kan de läsa våra fina, Kärleksfulla plakat och broschyrer i lugn och ro, när de hör vår fina sång och våra tal där VI berättar vad VI är FÖR

 

Jag kommer att utnyttja min grundlagsskyddade rättighet att demonstrera mot planerade kränkningar av våra rättigheter.

Detta kommer att ske fredligt varje onsdag mellan 19-21.00 och söndag kväll mellan 17–19.00 tills dessa ovetenskapliga restriktioner och förslag upphör.

Jag hoppas också att övriga medborgare i respektive stad gör samma sak, unga som gamla. Företagare/näringsidkare och alla som berörs och drabbas av restriktionerna, slut upp och kämpa för er rätt att vara oberoende med rätten att försörja er själva, era anställda och skapa grund för ett fritt samhälle.

I övriga Europa så sker liknande demonstrationer dagligen, men detta är inget som når oss via våra nyhetskanaler. Ställ er frågan varför det är så?

I varje stad finns det en lokal samlingsplats, och i mitt fall här i Falkenberg så är det Rådhustorget som är en lokal samlingsplats. Misstänker tex att det är Medborgarplatsen eller Kungsträdgården som är rätt plats för en sådan samling i Stockholm.

Tag med en kastrull, en träsked, visselpipa och levande ljus. Vi skall synas och höras så att politikerna och medierna inte kan undgå att förstå vårt budskap. Nu är det nog med galenskaperna som framtida generationer kommer att få betala dyrt för.

Jag kommer att utnyttja min grundlagsskyddade rättighet att demonstrera mot planerade kränkningar av våra rättigheter.

Detta kommer att ske fredligt varje söndag kväll mellan 14:00-15:00 tills dessa ovetenskapliga restriktioner och förslag upphör.

Jag hoppas också att övriga medborgare i respektive stad gör samma sak, unga som gamla. Företagare/näringsidkare och alla som berörs och drabbas av restriktionerna, slut upp och kämpa för er rätt att vara oberoende med rätten att försörja er själva, era anställda och skapa grund för ett fritt samhälle.

I övriga Europa så sker liknande demonstrationer dagligen, men detta är inget som når oss via våra nyhetskanaler. Ställ er frågan varför det är så?

I varje stad finns det en lokal samlingsplats, och i mitt fall här i Halmstad så är det Stora Torg som är en lokal samlingsplats, vid Tjurenstatyn, i hörnet mot huset med TRE HJÄRTAN på.

Halmstad är ändå staden med 3 hjärtan.

I Falkenberg är det på Rådhustorget.
Misstänker tex att det är Medborgarplatsen eller Kungsträdgården som är rätt plats för en sådan samling i Stockholm.

Tag med en kastrull, en träsked, visselpipa och levande ljus. Vi skall synas och höras så att politikerna och medierna inte kan undgå att förstå vårt budskap. Nu är det nog med galenskaperna som framtida generationer kommer att få betala dyrt för.

Vi samlas lördagar kl 12 på Stora Torget i Västerås för Sanning, Frihet, Kärlek.

Ta med ljus och kastrull/trumma.

Tack för din medverkan och välkommen!!

Vi samlas på Nya Torg kl 12 varje lördag. Tag med något att banka på eller skramla med och någon träpinne och ett glatt humör så dansar vi och delar ut info, skramlar, spelar musik och väcker uppmärksamhet! Du får gärna ta med skylt eller banderoll, marshall mm.

Vi ber vänligt men bestämt att alla som har symptom eller känner sig dåliga inte att komma dit.

DETTA ÄR EN 100 % FREDLIG SAMMANKOMST. INGA VÅLDSMAKARE OCH INGET VÅLD I NÅGRA SOM HELST FORMER ÄR VÄLKOMMET. VI SKA SAMARBETA MED POLISEN FREDLIGT SAMTIDIGT SOM VI STÅR UPP FÖR VÅRA OCH DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.


Vi förstår och respekterar att världen och landet står inför utmaningar med ett nytt virus.

Men enligt smittskyddslagens 1 kap. 4 § - Allmänna riktlinjer för smittskyddet, så måste smittskyddsåtgärder bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.

Det strider mot smittskyddslagen att skapa större skada genom åtgärderna än vad själva smittan skulle orsaka. Det är olagligt enligt svensk lag.

De psykosociala och socioekonomiska konsekvenserna av att stänga ner samhället och införa drakoniska restriktioner är förlorade arbeten, förlorad ekonomisk trygghet, konkursutsatta småbolag, ökad fattigdom, kraftigt ökad ekonomisk otrygghet, ökade klyftor, mer depression och ökad självmordsstatistik, tomma hyllor i livsmedelsbutikerna, slutligen mat-, vatten- och energibrist. Allt detta är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa!

Därför uppmanar vi alla arbetare, småföretagare och individer som drabbats av dessa drakoniska förbud landet över ansluta sig till oss på lördag.

Bakom initiativet står ett närverk av vanligt folk från diverse olika städer och bakgrunder.

Vi är arbetare, näringsidkare, läkare, lärare, forskare, jurister och framförallt medmänniskor.

Detta är inte en politisk aktion utan ett ställningstagande för våra grundläggande mänskliga rättigheter.


VI UPPMANAR POLISEN ATT ANSLUTA SIG TILL OSS OCH VÄDJAR POLISEN ATT:
 1. Låta oss utöva våra demokratiska fri- och rättigheter.
 2. Förstå att vi samlas för att skydda rättsstaten, i vilken polisen ingår.
 3. Förstå att polisen är själva arbetare och tjänstemän och en del av folket!
 4. Och all offentlig makt utgår från folket.

Det är vår grundlagsskyddade rätt att kunna samlas för just sådana saker.

Det är grundlagens första kapitel & första paragraf.


VI UPPMANAR ÄVEN ALLA ARBETARE, SMÅFÖRETAGARE OCH SAMTLIGA INDIVIDER SOM SOM DRABBAS AV FÖRBUDEN ATT ANSLUTA SIG TILL OSS

Se våra grundläggande fri- och rättigheter nedan: (källa bl.a. regeringen.se)

Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.

Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.

Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats.

Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.

Rätten till arbete - en mänsklig rättighet, att arbeta och delta i produktiv anställning, samt att inte hindras göra så. Denna rätt finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 23)

Näringsfrihet - innebär att det inte finns några begränsningar för medborgarna att bedriva näringsverksamhet. Näringsfriheten har i 150 år varit den rådande principen på vilken det svenska näringslivet har byggts upp. Principen infördes år 1864 och innebar att var och en fick bedriva näringsverksamhet.


REGERINGSFORMEN RF - SVERIGES GRUNDLAG

1 kap. 1 § Statsskickets grunder:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

SMITTSKYDDSLAGEN (2004:168)

1 kap. 4 § Allmänna riktlinjer för smittskyddet 4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
2 kap. 1 § Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall 1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Respektera Grundlagen

@